Định cư Úc diện Doanh nhân và Nhà đầu tư

Doanh nhân có bảo lãnh (188A)

Nhà đầu tư có bảo lãnh (188B)

Nhà đầu tư trọng yếu (188C)

Doanh nhân tài năng (132A)

Các visa 188A, 188B và 188Cvisa tạm trú. Sau thời gian tạm trú và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ Di Trú, khách hàng sẽ được cấp visa thường trú (888). Chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt quá trình chuẩn bị - nộp hồ sơ, thực hiện các yêu cầu của Chính phủ Úc để đạt được visa thường trú.

Quyền lợi của khách hàng

Visa tạm trú - 188 A, B, C

 • Con cái được học trường công từ lớp 1 đến lớp 12 miễn phí.
 • Được mua nhà cũ để ở, mua cửa hàng/ bất động sản thương mại (cũ hoặc mới) nhà/căn hộ mới xây để đầu tư
 • Sau khi đạt đủ các điều kiện, gia đình sẽ có visa thường trú 888

Visa thường trú - 888 và 132A

 • Nếu học đại học hoặc cao học, thường trú nhân được hưởng mức học phí như người dân Úc, được chính phủ hỗ trợ tài chính.
 • Được hưởng các chính sách y tế từ Chính Phủ Úc, cho phép thường trú nhân sử dụng dịch vụ y tế miễn phí tại các bệnh viện công trên toàn nước Úc.
 • Con của thường trú nhân được chính phủ Úc hỗ trợ từ lúc sinh ra. Khi đến tuổi đến trường, các con sẽ được hưởng nền giáo dục và chính sách y tế cũng như an sinh xã hội miễn phí.
 • Được miễn thị thực khi nhập cảnh vào nhiều quốc gia trên thế giới.

Điều kiện cơ bản của từng dạng VISA

Doanh nhân có bảo lãnh

188A - Visa tạm trú

 • Dưới 55 tuổi.
 • Doanh thu của công ty tại Việt Nam đạt A$500,000/năm* cho 2 trong vòng 4 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ.
 • Sở hữu ít nhất 30% cổ phần doanh nghiệp ít nhất 2 năm.
 • Tổng tài sản từ A$800,000*.
 • Đạt ít nhất 65 điểm theo hệ thống tính điểm của Bộ Di Trú**.

888 - Visa thường trú

 • Phải thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp tại Úc để kinh doanh sau khi có visa tạm trú.
 • Phải tham gia trực tiếp vào việc điều hành kinh doanh của doanh nghiệp tại Úc trong vòng ít nhất 2 năm trước khi nộp hồ sơ xin thường tr
 • Doanh thu của công ty Úc đạt A$300,000 trong vòng 12 tháng trước khi nộp hồ sơ xin thường trú.
 • Phải chuyển sang Úc số tiền ít nhất là A$600,000.
 • Phải ở Úc ít nhất 1 năm trong vòng 2 năm trước khi nộp hồ sơ xin thường trú.

Nhà đầu tư có bảo lãnh

188B - Visa tạm trú

 • Dưới 55 tuổi.
 • Sở hữu tổng tài sản A$2,250,000 trong 2 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ *, trong đó sở hữu ít nhất A$1,500,000 là tài sản đầu tư **.
 • Có kinh nghiệm quản lý các khoản đầu tư hoặc kinh doanh.
 •  Đạt ít nhất 65 điểm theo hệ thống tính điểm của Bộ Di Trú*.
 • Đầu tư A$1,500,000 nói trên vào trái phiếu Chính phủ.

888 - Visa thường trú

 • Giữ khoản đầu tư $A1,500,000 vào Trái phiếu Chính phủ Úc trong 4 năm thời hạn của visa tạm trú 188.
 • Phải ở Úc ít nhất 2 trong vòng 4 năm.

Nhà đầu tư trọng yếu

188C - Visa tạm trú

 • Không giới hạn độ tuổi.
 • Sở hữu hợp pháp tổng giá trị tài sản A$5,000,000.
 • Đầu tư A$5,000,000 vào quỹ đầu tư theo quy định của Chính phủ Úc.

888 - Visa thường trú

 • Giữ khoản đầu tư này trong vòng 4 năm thời hạn của visa tạm trú.
 • Sinh sống tại Úc 160 ngày trong vòng 4 năm

Doanh nhân tài năng

132A - Visa thường trú

 • Dưới 55 tuổi.
 • Doanh thu của doanh nghiệp tại Việt Nam đạt từ A$3,000,000/ năm cho 2 trong vòng 4 năm gần nhất.
 • Sở hữu ít nhất 30% cổ phần doanh nghiệp ít nhất 2 năm.
 • Sở hữu ít nhất A$400,000 vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Tổng tài sản từ A$1,500,000*.
 • Phải thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp tại Úc để kinh doanh sau khi có visa.
 • Trong thời gian 2 năm sau khi có visa phải tuyển 5 người bản xứ làm việc.
 • Trong thời gian 2 năm sau khi có visa phải chuyển tiền sang Úc để kinh doanh và ổn định cuộc sống *.

Chú thích:

1. *Quy định này khác theo từng tiểu bang

2. **Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết