POP Property - POP Bất động sản giới thiệu các dự án thuộc các thành phố lớn trên khắp nước Úc, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm kiếm, đầu tư và quản lý bất động sản tại Úc.

Với nhiều dự án bất động sản tiềm năng tại các thành phố lớn của Úc như Sydney, Melbourne và Brisbane, POP Property tin rằng có thể cung cấp cho khách hàng sự tư vấn đầu tư bất động sản hữu ích, đóng góp một phần quan trọng trong tổng thể chiến lược kiến tạo tài sản của khách hàng, nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển của khách hàng tại Úc.

Các dịch vụ bao gồm:

Xác định nhu cầu mua/thuê bất động sản

Tiến hành tìm kiếm, khảo sát và đánh giá bất động sản phù hợp với yêu cầu của khách hàng

Hỗ trợ tiến hành thủ tục thuê/mua/bán bất động sản, đàm phán giá

Kết nối với các bên hỗ trợ pháp lý trong việc mua bán

Hỗ trợ tư vấn các gói vay tài chính

Hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện, nước, internet, điện thoại và các trang thiết bị cần thiết, hỗ trợ ổn định cuộc sống